Jaap Smit

Op deze website presenteer ik u mijn Jaaroverzicht 2019. Aan het eind van 2019 maakte ik mijn zesde jaar en daarmee mijn eerste ambtstermijn als commissaris van de Koning in Zuid-Holland vol. Ook 2019 was, net als de vijf jaren ervoor, druk en enerverend. Ik heb opnieuw met volle teugen genoten van het werk dat ik in mijn ambt als commissaris mag doen: in het Provinciehuis en heel vaak ergens in de provincie, bij een gemeente, een bedrijf, een organisatie of een individuele Zuid-Hollander.

2019 was uiteraard het jaar van de Provinciale Statenverkiezingen, zoals altijd een democratisch hoogtepunt op de kalender. De nieuwe Statenperiode 2019-2023 is ingegaan, ook met een nieuw samengesteld college van Gedeputeerde Staten.

2019 was ook het jaar van de toenemende maatschappelijke onrust. Vanuit het provinciehuis van Zuid-Holland kon ik regelmatig de manifestaties op het Malieveld volgen. En ook op het plein van de provincie - letterlijk bij ons voor de deur - hebben boeren, bouwers en anderen hun zaak bepleit. Dat is hun goed recht in een democratie.

In dit Jaaroverzicht 2019 vindt u de weerslag van twee met mij gevoerde gesprekken. Het eerste verhaal gaat over 2019 en het tweede interview blikt terug op 6 jaar commissarisschap. Dit interview is als bijlage opgenomen bij dit Jaaroverzicht. En passant komen bestuurlijke en maatschappelijke trends en ontwikkelingen aan de orde, die mijn werk en onze samenleving raken en waar ik mijn visie op geef.

Uiteraard levert dit Jaaroverzicht informatie over onderscheidingen, predicaten en burgemeestersbenoemingen. Ook is een selectie uit mijn volle agenda opgenomen. Mijn nieuwjaarstoespraak van 2019 is in beeld en geluid aan dit overzicht toegevoegd.

Ik wens de lezer en kijker veel genoegen.

Handtekening Jaap Smit

Jaap Smit,

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland